Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
Csoport: Monda:  , helyi ~, történeti ~, eredet ~, hiedelem~, valós és kitalált elem, prózai forma, kódexek, történetírók, Gesta Hungarorum, Révai Kódex, Anonymus,  epikai műfaj, Lengyel Dénes, Benedek Elek, Csoport: Ballada: , átmeneti műfaj, lírai , drámai , epikai elemek, kihagyások, szaggatottság, tömörség, verses forma, tragikus legtöbbször, víg~ Egyszer egy királyfi, gyakori ismétlések, Ortutay Gyula, Kallós Zoltán, mű~, nép~, Arany János,
szerző:

Ranglista

Látogasson el hozzánk a beállítások, hozzárendelések vagy tevékenység létrehozása céljából

Kapcsoló sablon