Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
A ____ háromszög minden oldala és minden szöge egyenlő. A ____ háromszög lehet egyenlő szárú. A ____ háromszögnek van egy tompaszöge. A ____ háromszögnek nincs homorúszöge. A derékszögű háromszögnek két ____ és egy ____ van. A derékszögű háromszög leghosszabb oldala az ____. A rövidebb oldalak neve: ____. A derékszögű egyenlő szárú háromszögnek pontosan egy ____ szöge és két ____ szöge van. A háromszögnek ____ szöge van. Van olyan háromszög, amelynek ____ szimmetriatengelye van. A háromszögek belső szögeinek összege ____ °. A háromszögek külső szögeinek összege ____ °. A(z) ____ háromszögnek két egyenlő oldala van. Van olyan ____ háromszög, amelynek két egyenlő oldala van. A hegyesszögű háromszögnek minden szöge ____. A tompaszögű háromszögnek pontosan egy szöge ____. Az egyenlő szárú háromszögnek ____ tükörtengelye van. Az egyenlő oldalú háromszögnek ____ tükörtengelye van.

Háromszögek csoportosítása

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon