Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Mikor íródott a vers? a) 1848. március 15. b) 1948. március 13. c) 1846. december d) 1847. december e) 1848. március 13. f) 1844. március 15. 2) Hány versszakból áll a vers? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 3) Hogyan nevezik 1848 első hónapjait? a) Európa tavasza b) Népek tele c) téli forradalom d) Népek tavasza e) Nemzetek tavasza f) tavaszi felkelés 4) Mi történt március 6-án a pozsonyi országgyűlésben?  a) Aláírták a Munka Törvénykönyvét b) Megszavazták a rabszolgaságot c) Elfogadták a jobbágyfelszabadítást d) Megválasztották a képviselőket e) Elfogadták a Tizenkét pontot f) Új zászlót avattak 5) Mely események történtek akkor márciusban? a) Az ifjak elfoglalták a nyomdát b) Kitört a bécsi forradalom c) Petőfi meghalt d) Elkészült a Tizenkét pont e) Új királyt választottak f) Petőfi megírta a "Talpra magyart" 6) Mi a Nemzeti dal? a) Óda b) Lelkesítő induló c) Válaszra, tettre buzdító szöveg d) Mozgósító erejű kiáltvány e) Lelki fájdalmat bemutató vers f) Forradalomra buzdító vers 7) Melyek vonatkoznak az 1. versszakra? a) A magyar nép megszólítása b) Isten megszólítása c) Tettre buzdítás d) Választás rabság vagy szabadság között e) A múlt bemutatása f) A harcok bemutatása 8) Melyek vonatkoznak a 2. versszakra? a) A magyarok bujdosása b) Az ősök szabadsága c) A magyar név újra szép lesz d) A múlt bemutatása e)  A rablánc lecserélése kardra f) Szolgafölddé vált az ország 9) Melyek vonatkoznak a 3. versszakra? a) Nem áldozzák fel életüket a hazáért b) Ősapáink élete c) Nincs becsülete a hazának d) A lánc és kard összehasonlítása e) Az ember nem meri vállalni a halált f) Tettre buzdít 10) Melyek vonatkoznak a 4. versszakra? a) A régi kard visszakérése b) Nincs becsülete a hazának c) A lánc és kard összehasonlítása d) Unokáink imádsága e) Az ősök szabadsága f) Jelenleg láncot hordunk 11) Melyek vonatkoznak az 5. versszakra? a) A magyar név ismét szép lesz. b) A rablánc elszakítása c) Az ősök sírjai d) Dicsőítik nevüket e) A gyalázat lemosása f) A századok bűneinek letisztítása 12) Melyek vonatkoznak a 6. versszakra? a) A becsület visszaállítása b) Az utódok leborulnak elődeik sírjára c) Az ősök nem nyughatnak szolgaföldben d) Imádkoznak az ősökért e) Az utókor erkölcsi ítélete f) Az áldozatokat szentként fogják emlegetni. 13) Mely sorok alkotják a refrént? a) nem leszünk b) A magyarok istenére c) Rabok legyünk vagy szabadok? d) esküszünk e) Ez a kérdés, válasszatok! f) esküszünk, hogy rabok tovább

Petőfi Sándor: Nemzeti dal

Ranglista

Hasonló tevékenységek a Közösség

Látogasson el hozzánk a beállítások, hozzárendelések vagy tevékenység létrehozása céljából

Kapcsoló sablon