Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Kik a mese szereplõi? a) apa, anya, fiú, mama b) fiú, anya, nagyapa,apa c) nagyapa, nagyanya, fiú 2) Milyen ember volt a férfi és az asszony? a) kedves b) jószívû c) fösvény 3) Miért haragudott az asszony az apósára? a) lábatlankodott b) eltörte a tányért c) nem csinált semmit 4) Miért törte el az öregember a tányért? a) mérges volt b) reszketett a keze c) rosszindulatból 5) Mire bírta rá az asszony az urát? a) csapják be az öreget b) csapják el az öreget c) csapják meg az öreget 6) Mivel akarták világgá indítani az öreget? a) batyuval b) két pokróccal c) üres kézzel 7) Kire bízták az öregember elkergetését? a) a fiukra b) a szolgára c) õk kergették el 8) Mikor kellett elkergetni az öreget a fiúnak? a) Amikor a szülõk kiértek a mezõre. b) Amikor a szülõk kiértek a vásárba. c) Amikor a szülõk kiértek az erdõbe. 9) Mit mondott a fiú a nagyapjának? a) Menjen a másik faluba. b) Többet ide haza ne jöjjön! c) Menjen ki a mezõre. 10) Miért csak egy pokrócot adott az öregnek? a) Elég neki annyi is. b) A másik jó lesz neki. c) A másik jó lesz a szüleinek, ha majd õk is öregek lesznek. 11) Mit csinált az apa, amikor a fia elmondta a másik pokróc történetét? a) Jót nevetett. b) Elszégyellte magát és az apja után ment. c) Elégedetten bólingatott. 12) Mi a mese mondanivalója? a) Az öregek nem valók semmire. b) Az öregek ügyetlenek. c) Meg kell becsülni az öregeket. 13) A mesék melyik fajtájához tartozik ez a mese? a) reális b) tündér c) tréfás

Az öregember és a pokróc- KVÍZ

szerző: Névtelen

Ranglista

Hasonló tevékenységek a Közösség

Látogasson el hozzánk a beállítások, hozzárendelések vagy tevékenység létrehozása céljából

Kapcsoló sablon