Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Kiket telepített be III. Károly Magyarországra? a) szerbek b) románok c) magyarok d) németek 2) Hogyan érkeztek a románok és a szerbek az országba? a) önként bevándoroltak b) betelepítették c) országon belül vándormozgalom keretében d) itt voltak már 3) Vándormozgalom keretében kik jöttek az Alföldre? a) németek b) törökök c) magyarok,szlovákok d) szerbek,románok 4) Melyik nem Pozsonyban ülésezett? a) Rendi országgyûlés b) Helytartótanács c) Magyar Kancellária d) Magyar Kamara 5) Mely terület nem Bécsbõl irányították? a) Erdély b) Magyarország c) Horvátország d) Határõrvidék 6) Mirõl nem szól a Pragmatica Sanctio ? a) nõági örökösödés b) a birodalomnak és a tartományoknak mindig közös legyen az uralkoója c) az 1. szülött fiú örökli a trónt 7) Kik segítik Mária Teréziát az örökösödési háborúban? a) magyar városok b) magyar nemesség c) poroszok d) a magyar nemzetiségek 8) Hány százalék ekkor körülbelül a nemzetiségiek aránya? a) 20 b) 30 c) 50 d) 60 9) Hazánkra hogyan hat a kettõs vámhatár? a) a mezõgazdaság fejlõdik az ipar nem b) az ipar fejlõdik a mezõgazdaság nem c) mindkettõ fejlõdik 10) Mit tartalmaz az urbárium? a) jobbágyok szabad vallásgyakorlatát b) jobbágyok egészségére vonatkozik c) a kötelezõ oktatást d) a jobbágyok terheit 11) Mi a forspont? a) kötelezõ élelmezés a katonáknak b) kötelezõ szállítás a katonák részére c) a robot nagyságát határozza meg d) oktatási rendelet 12) Kiket látott el élelemmel a jobbágy a porció hatására? a) a családját b) a hadsereget c) egyházat d) földesurát 13) A Ratió EducatiónisKiket kötelezett iskolábajárásra? a) aki nem tudott olvasni b) a rendõröket c) az orvosokat d) 7-13 éves kor közötti gyerekeket 14) Az egészségügyi rendelet mire nem tér ki? a) védõoltásokra b) orvosok létszámára c) bábák létszámára d) árvaházakra e) szegényházakra
szerző: Névtelen

Ranglista

Hasonló tevékenységek a Közösség

Látogasson el hozzánk a beállítások, hozzárendelések vagy tevékenység létrehozása céljából

Kapcsoló sablon