han-cú-ro-zott hancúrozott, gör-get-ték görgették, fel-vir-radt felvirradt, éb-resz- tet-ték ébreszetették, meg-mo-sa-ko-dott megmosakodott, fel-öl-tö-zött felöltözött, mo-soly-gott mosolygott, ne-vet-tek nevettek, kö-szön-töt-te köszöntötte.

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?