Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Hol éltek a görög istenek? a) Kaukázuson b) Olümposz hegyen c) az égben d) a tengerben 2) Ki volt a görög főisten? a) Héra b) Héraklész c) Zeusz d) Prométheusz 3) Ki lopta le az emberek számára a tüzet? a) Prométheusz b) Zeusz c) Hermész d) Héphaisztosz 4) Ki volt a viszály istennője? a) Pallasz Athéné b) Aphrodité c) Héra d) Erisz 5) Kije volt Daidalosz Ikarosznak? a) a fia b) az apja c) a nagyapja d) a királya 6) Honnan menekült el Daidalosz és Ikarosz? a) Kaukázus b) Spárta c) Trója d) Kréta 7) Kinek kellett eldöntenie, hogy kié legyen az aranyalma? a) Zeusz b) Parisz c) Hermész d) Héraklész 8) Kinek adta Parisz az aranyalmát? a) Hérának b) Aphroditének c) Pallasz Athénének d) Prométheusznak

Mítoszok- házi feladat

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon