Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező névszó. a) igaz b) hamis 2) Három igeidő van. a) igaz b) hamis 3) A múlt idő jele a -tt. a) igaz b) hamis c) részben igaz 4) A felszólító módú igealakban mindig van j. a) hamis b) igaz 5) A fuss, süss, üss igék felszólító módúak. a) igaz b) hamis 6) A szerettem volna- igealak feltételes módú. a) igaz b) hamis 7) A segíteni fogsz igealak jövő idejű. a) igaz b) hamis 8) A vártad igealak múlt idejű és feltételes módú. a) hamis b) igaz 9) A kérem határozott ragozású ige. a) igaz b) hamis 10) A kijelentő módnak van jele. a) hamis b) igaz

Kapcsoló sablon

Ranglista

Hasonló tevékenységek a Közösség

Kapcsoló sablon