Igaz: 1869-ben jelent meg a mű, Jókai Mór írta, Műfaja : regény, Az 1848/49-es szabadságharcnak állít emléket, Baradlayné ellentmond férje végakaratának, A mű elején Ödön Szentpéterváron követségi titkár, Richárd szerelme Lidenwall Edit, Ödön felesége Lánghy Aranka, Edmund= Ödön, Eugen= Jenő, Jenő hal meg Ödön helyett, A Baradlay birtok Nemesdombon van, A Királyerdői csatában Richárd megöli párbajban Palvicz Ottót, Hamis: 1848-ban íródott a mű, Arany János írta, Műfaja: elbeszélő költemény, Baradlayné maradi, az osztrákok híve, Baradlayné teljesíti férje végakaratát, Ödön hal meg Jenő helyett, Richárdot megöli Palvicz Ottó a párbajban, Jenő nem szereti Alfonsinet, Rideghváry elveszi feleségül Baradlaynét, Ödön Bécsben követségi titkár, Richárd Szentpéterváron huszár, Richárd szerelme Alfonsine, Győz a forradalom és a szabadságharc,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?