1) Εκεί πάμε όταν είμαστε πολύ άρρωστοι. a) ταχυδρομείο b) νοσοκομείο c) σχολείο 2) Εκεί πηγαίνουμε και στέλνουμε γράμματα. a) τράπεζα b) πλατεία c) ταχυδρομείο 3) Εκεί πηγαίνουμε και παίρνουμε χρήματα. a) τράπεζα b) νοσοκομείο c) γυμναστήριο 4) Εκεί πάμε και κάνουμε γυμναστική. a) γυμναστήριο b) τράπεζα c) εστιατόριο 5) Εκεί πηγαίνουμε και τρώμε. a) παιδική χαρά b) εστιατόριο c) ταχυδρομείο 6) Εκεί πάμε και παίζουμε. a) εστιατόριο b) νοσοκομείο c) παιδική χαρά

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?