1) beginnen, begann, h. begonnen a) elkezd b) ismerni c) repülni d) enni 2) bitten, bat, h. gebeten a) feküdni b) nevezni c) kérni d) utazni 3) bleiben, blieb, i. geblieben a) nyerni b) esik c) hozni, vinni d) maradni 4) bringen, brachte, h. gebracht a) hozni, vinni b) elvesz c) utazni d) találni 5) denken, dachte, h. gedacht a) repülni b) elkezd c) gondolni d) hagyni 6) essen, aß, h. gegessen a) enni b) tartani c) lógni d) birtokolni 7) fahren, fuhr, i. gefahren a) utazni b) elvesz c) lógni d) futni 8) fallen, fiel, h. gefallen a) rohanni b) tartani c) esik d) feküdni 9) finden, fand, h. gefunden a) hozni, vinni b) találni c) ismerni d) segíteni 10) fliegen, flog, i. geflogen a) repülni b) futni c) jönni d) hívni 11) geben, gab, h. gegeben a) adni b) elkezd c) segíteni d) repülni 12) gewinnen, gewann, h. gewonnen a) nyerni b) nevezni c) elkezd d) adni 13) haben, hatte, h. gehabt a) birtokolni b) nyerni c) futni d) találni 14) halten, hielt, h. gehalten a) segíteni b) hagyni c) találni d) tartani 15) hängen, hing, h. gehangen a) tartani b) kérni c) hagyni d) lógni 16) heißen, hieß, h. gehießen a) elvesz b) olvasni c) hívni d) lógni 17) helfen, half, h. geholfen a) ismerni b) gondolni c) segíteni d) kérni 18) kennen, kannte, h. gekannt a) ismerni b) tartani c) esik d) futni 19) kommen, kam, i. gekommen a) jönni b) hívni c) futni d) lógni 20) lassen, ließ, h. gelassen a) hagyni b) tartani c) nevezni d) ismerni 21) laufen, lief, i. gelaufen a) kérni b) futni c) utazni d) repülni 22) lesen, las, h. gelesen a) segíteni b) feküdni c) olvasni d) hívni 23) liegen, lag, h. gelegen a) feküdni b) gondolni c) adni d) elvesz 24) nehmen, nahm, h. genommen a) elvesz b) segíteni c) olvasni d) adni 25) nennen, nannte, h. genannt a) elvesz b) hívni c) nevezni d) olvasni 26) rennen, rannte, i. gerannt a) feküdni b) rohanni c) olvasni d) találni

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?