1) Kinek van a név-nap-ja? a) Zsókának b) Zsóka any-já-nak c) Zsóka test-vé-ré-nek d) Ró-zsá-nak 2) Hová megy Zsóka? a) bolt-ba b) is-ko-lá-ba c) park-ba d) ud-var-ra 3) Mi-fé-le vi-rá-got kér Zsóka? a) sárga tu-li-pánt b) piros ró-zsát c) lila or-go-nát d) fe-hér li-li-o-mot 4) Meny-nyi rózsát kér? a) ke-ve-set b) ötöt c) sokat d) né-há-nyat 5) Mit ta-ná-csol az el-a-dó néni? a) na-gyon sok ró-zsát b) drá-ga a-ján-dé-kot c) ha-tal-mas csok-rot d) 1 szál ró-zsát és ö-le-lést

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?