1) Ki kér-dez-te a fi-ú-kat? a) János bácsi b) Karcsi bácsi c) é-des-a-nya d) nagy-pa-pa 2) Mi sze-ret-ne lenni Norbi? a) katona b) tűzoltó c) vendég d) pilóta 3) Mi sze-ret-ne lenni Lász-ló? a) katona b) tűzoltó c) vendég d) pilóta 4) Mi sze-ret-ne lenni Ákos? a) katona b) tűzoltó c) vendég d) pilóta 5) Mit kap a vendég? a) sü-te-ményt b) e-bé-det c) a-ján-dé-kot d) cso-kit

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?