1) Ki írta a Himnusz c. költeményt? a) Kölcsey Ferenc b) Vörösmarty Mihály c) Weöres Sándor d) Petőfi Sándor e) Arany János f) Erkel Ferenc 2) Hol írta Kölcsey a Himnuszt? a) Budapesten b) Szatmárcsekén c) Kolozsvárott d) Székelyudvarhelyen e) Pozsonyban f) Isztambulban 3) Milyen alcímet adott a költő a versének? a) Előszó egy almanach-hoz b) A Magyar nép zivataros századaiból c) Kisfaludy Károly születésnapjára d) A Magyar nép dicsőséges múltjáról e) Fohász a nemzeti újjászületésért f) Isten áldd meg a magyart! 4) Melyik évben írta a költő a Himnuszt? a) 1848-ban b) 1844-ben c) 1823-ban d) 1829-ben e) 1813-ban f) 1832-ben 5) Mit ünneplünk január 22-én? a) A magyar költészet napját b) A magyar szabadság napját c) A Himnusz napját d) A magyar kultúra napját e) A magyarság emléknapját f) Az Alaptörvény napját

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?