Min-den nap lo-csol-ják. - A park-ban zöld a pá-zsit., Anyu a hús mel-lé ad-ja. - Fő a rizs a lá-bos-ban., Erzsi új-ra o-da-ad-ja ne-ki. - A baba le-dob-ta a csör-gőt., A zse-bé-be rak-ja. - Zsolt tíz fo-rin-tot ka-pott., Hu-gi-nak is ad majd. - Zsolt rágót fog venni.,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?