Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
A BESZÉLŐSZERVEK: tüdő légcső gégefő hangszalagok, A BESZÉDHANGOK CSOPORTOSÍTÁSA: magánhangzók akadályba nem ütköznek hosszan ejtjük á é í ő ű mássalhangzók akadályba ütköznek és rezegnek de kettőzésük nem beszédhang bb tt ssz csak magánhangzóval együtt alkot szótagot , BETŰREND : Olyan eljárás , amellyel a szavakat a magyar ábécé alapján sorrendbe rakjuk. Ez az egységes elrendezési mód teszi lehetővé , hogy a szavak rengetegében eligazodjunk ., A MAGÁNHANGZÓK LEHETNEK: Ajakkerekítéses a o ó ö ő u ú ü ű Ajakréses á e é i í, A MAGAS MAGÁNHANGZÓ :Magas e é í i ö ő ü ű  Ha csak magas magánhangzó van benne akkor magas hangrendű A magas magánhangzókhoz magas hangrendű toldalék járul  , MÉLY MAGÁNHANGZÓ Mély a á o ó u ú Ha csak mély magánhangzó van benne akkor mély hangrendű A mélyhangrendű szavakhoz mélyhangrendű toldalék járul , A VEGYES HANGRENDŰ SZAVAK többnyire mény hangrendű toldalékot kapnak, AZ ELVÁLASZTÁSNÁL az egyszótagú szavakat nem választjuk el .Azokat a mgh amelyek szótagokat kezdenek átvisszük a következő sorba .  , AZ ELVÁLASZTÁS : Ha a mgh között kettőzött betű jelöli akkor az egyiket az egyik sorba a másikat a másik sorba írjuk pl össze ösz-sze, AZ ELVÁLASZTÁS A kétjegyű betű kettőzésnél a msh hosszúságát írásban az elsőjegy kettőzésével jelöljük pl: asszony jeggyel Az összetettszavaknál az összetétel határán mindig kiírjuk mind a két jegyet díszszemle, A ZÖNGÉS- ZÖNGÉTLEN PÁROK: p-b t-d k-g f-v sz-z s-zs ty-gy c-dz-cs-dzs , ZÖNGÉSSÉG SZERINTI RÉSZLEGES HASONULÁS: Ha két szomszédos mgh közül az egyik zöngés a másik zöngétlen a hátul álló zöngéssé válik pl állatkertben , ZÖNGÉSEDÉS: Ha a zöngétlen mshból zöngés mássalhangzó lesz, Képzés helye szerinti RÉSZLEGES HASONULÁS : A beszédben az n hang P-b -m előtt m -nek gy-ty- ny előtt ny-nek ejtjük , TELJES HASONULÁS: 1. írásban jelöljük - val- vel -vá -vé ragok v hangja átalakul a szótő utolsó msh-val válik azonossá azaz a hang hosszú változata jön létre Ez a teljes hasonulás ( írásban kettőzéssel jelöljük). 2. Az s sz z dz végű igék felszólító alakjaiban és a j s igei személyragok esetében a j teljesen hasonul a tövégi mássalhangzókhoz ezt a helyesírásban jelöljük., ÖSSZEOLVADÁS: Két szomszédos msh hat egymásra hogy mindkettő megváltozik s egy új harmadik hangot ejtünk Írásban nem jelöljük , csak a kiejtésben érvényesül., MSH KIESÉS: Ha három Msh kerül egymás mellé közülük a középső hang általában a t d kiesik, MSH RÖVIDÜLÉS egy hosszú és egy másfajta rövid vagy egy rövid és egy másfajta hosszú msh találkozásakor a hosszú hang mindig lerövidül, HELYESÍRÁS ALAPELVEI: 1. KIEJTÉS ELVE 2. SZÓELEMZÉS ELVE 3. HAGYOMÁNY ELVE 4. EGYSZERŰSÍTÉS ELVE, KIEJTÉS ELVE: A szóelemek: képző jel rag írásformáját köznyelvi kiejtés szerint írjuk le , SZÓELEMZÉS ELVE: A toldalékos szavakban a szótő és a toldalék az összetett szavakban pedig minden tag felismerhető legyen , HAGYOMÁNY ELVE: ez az írásmód érvényesül a régies írású családnevekben a dz- s dzs-s szavainkban és az ly -os szavakban , EGYSZERŰSÍTÉS ELVE: A többjegyű betűk kettőzésekor a három azonos msh jelölő betű találkozásakor alkalmazzuk.

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon