1) Hogy hívták Hunyadi Mátyás szüleit? a) Hunyadi Péter és Szilágyi Erzsébet b) Hunyadi János és Szilágyi Magdolna c) Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet 2) Mikor választotta az országgyűlés Hunyadi Mátyást királlyá? a) 1678-ban b) 1458-ban c) 1910-ben 3) Hogyan nevezték el Mátyást? a) igazságos Mátyás b) okos Mátyás c) kedves Mátyás 4) Hogyan nevezték Mátyás király hadseregét? a) fekete sereg b) nagy sereg c) erős sereg 5) Ki volt a sereg hadvezére? a) Kinizsi Pál b) Kinizsi János c) Mátyás 6) Hol halt meg Mátyás király? a) Pesten b) Budán c) Bécsben 7) Hol építetett Mátyás király gyönyörű palotákat? ( két helyes válasz van) a) Budán b) Visegrádon c) Pesten 8) Mi volt Mátyás király könyvtárának a neve? a) Nagy Könyvtár b) Könyvek tára c) Corvina 9) A magyarországi városok lakóinak nagy része nem magyar anyanyelv ű volt, hanem... a) német b) török c) olasz d) szerb 10) Melyik városban működött a legtöbb céh? a) Budán b) Pesten c) Szegeden

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?