1) Mi történt a patakparton? a) Jancsi és Iluska szerelmeskedése b) Jancsi beállt huszárnak c) Jancsi kiszabadította a francia királylányt d) A gazda elzavarta Jancsit a háztól e) Leszállt a griffmadár f) Koponyákat főztek a banyák 2) Ki mondja, kinek mondja: "Becstelen teremtés, gyalázatos pára, ilyet mersz te tenni világnak csúfjára"? a) Jancsi Iluskának b) Iluska Jancsinak c) A gazda Jancsinak d) A haramiák vezére a gonosz mostohának e) A gonosz mostoha Iluskának f) A francia király a török vezérnek 3) Ki mondja, kinek mondja: "Ezért tartottalak? Ezért etettelek? Sohase kerüld el a hóhérkötelet!"? a) a gazda Iluskának b) a gazda Jancsinak c) a zsiványok vezére a legkisebb zsiványnak d) Jancsi Iluskának e) Iluska a francia királylánynak f) az óriások királya az óriás csősznek 4) Ki mondja, kinek mondja: "Ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve, bujdosó szeretőd jusson majd eszedbe"? a) Jancsi a mostohának b) Jancsi a francia királylánynak c) Iluska Jancsinak d) Jancsi Iluskának e) Petőfi Sándor Arany Jánosnak f) a francia királylány az édesapjának 5)  Ki mondja, kinek mondja: "Ha látsz tört virágot útközépre vetve, hervadó szeretőd jusson majd eszedbe"? a) Jancsi Iluskának b) egy huszár Jancsinak c) Iluska Jancsinak d) a gonosz banya az óriásnak e) Iluska a gazdának f) a francia királylány a griffmadárnak 6) Ki mondja, kinek mondja: "Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te? hogy lábadat mered tenni e küszöbre"? a) a török basa a huszárok kapitányának b) a francia király a magyarok vezérének c) a zsiványok vezére a francia királynak d) a zsiványok vezére Jancsinak e) Jancsi a török vezérnek f) Iluska a gonosz mostohának 7) Hogyan hagyja el Jancsi a zsiványok tanyáját? a) Összeszedi a kincseket egy zsákba és elfut b) Rájuk gyújtja a házat, de a kincseket elhozza c) Amíg alszanak, kiszökik az ajtón d) Amikor a zsiványok berúgtak, lekaszabolja őket e) Elviteti magát a griffmadárral f) Rájuk gyújtja a házat, a kincseket otthagyja 8) Milyen költői eszközt használ Petőfi e sorban: "elváltak egymástól, mint ágtól a levél" ? a) hasonlat b) megszemélyesítés c) költői jelző d) metafora e) ismétlés f) felsorolás 9) Milyen költői eszközt használ Petőfi e sorban: "Szívemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája" ? a) hasonlat b) megszemélyesítés c) költői jelző d) metafora e) ismétlés f) felsorolás 10) Ki mondja, kinek mondja: "Vidd el mindenestül ezt a teli zsákot és boldogítsd vele magadat s mátkádat" ? a) a zsiványok vezére Jancsinak b) az óriások királya Jancsinak c) a francia király Jancsinak d) a francia királylány Jancsinak e) a koponyákat főző banyák Jancsinak f) a francia király a huszárok vezérének 11) Mivel hívhatta az óriásokat magához János vitéz? a) kürttel b) füttyszóval c) síppal d) dobbal e) csengettyűvel f) mobiltelefonnal 12) Hol találkozott Jancsi a boszorkányokkal? a) Franciaországban b) a falujában c) az óriások földjén d) Argentínában e) a sötétség országában f) a pajtában 13) Mit főznek a banyák a sötétség országában? a) húslevest, marhapörköltet b) vérpudingot c) mérges gombából pörköltet d) békát, patkányfejet, macskafarkat, emberkoponyát e) csecsemőkoponyákat f) bográcsgulyást 14) Hová hajítja az óriás a gonosz mostohát? a) a francia király udvarába b) a faluja közepére, egy kútba c) a faluja határába d) Tündérország szigetére e) Tatárország földjére f) a Pamír hegység havas csúcsára 15) Kiket kell Jancsinak legyőznie ahhoz, hogy bejusson Tündérországba? a) három sárkányt, három oroszlánt és egy medvét b) három robotot, két óriást és egy szúnyogot c) három medvét, két oroszlánt és egy sárkányt d) három medvét, három tigrist és egy sárkányt e) három medvét, három oroszlánt és egy sárkányt f) három utcai harcost, két marslakót és egy vadlovat

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?