1) Mit alapított Mária Terézia 1760-ban? a) egyetemet Nagyszombatban b) helytartótanácsot Pozsonyban c) nemesi testőrséget Bécsben 2) Minek a megszületése a magyar felvilágosodás jelképes kezdődátuma? a) 1772 - Bessenyei: Ágis tragédiája b) 1788 - Dugonics András: Etelka c) 1794 - Kármán József: Fanni hagyományai 3) Kinek a képe látható itt? a) Bessenyei György, a testőríró b) Kazinczy Ferenc, a nyelvújító c) Fazekas Mihály, a Lúdas Matyi szerzője 4) Melyik az alábbi művek közül a levél- és naplóregény? a) 1772 - Bessenyei György: Ágis tragédiája b) 1788 - Dugonics András: Etelka c) 1794 - Kármán József: Fanni hagyományai 5) Mi volt Kazinczy Ferenc csak posztumusz (halála után) megjelent művének címe? a) Fogságom naplója b) Tövisek és virágok c) Orpheus 6) Ki fordította le A marszíliai ének címmel a Marseilles-t? a) Kazinczy Ferenc b) Verseghy Ferenc c) Révai Miklós 7) Melyik volt a saját korában bestseller az alábbi művek közül? a) 1772 - Bessenyei György: Ágis tragédiája b) 1788 - Dugonics András: Etelka c) 1794 - Kármán József: Fanni hagyományai 8) Ki készítette el Virág Benedek, a nagy ódaköltő emléktábláját? a) a tisztelői készíttették el egy névtelen mesterrel b) Mányoki Ádám, Rákóczi festője c) Ferenczy István, az első nagy magyar szobrász 9) Melyik magyar költő fordította le magyarra Napóleon forradalmi kiáltványát? a) Batsányi János b) Fazekas Mihály c) Csokonai Vitéz Mihály 10) Mi törte félbe Kazinczy Ferenc (és sok más felvilágosodás-kori alkotó) pályáját? a) a Wesselényi-féle összeesküvés b) a Martinovics-féle összeesküvés c) a francia forradalom 11) Melyik elem nem Kazinczy életrajzához tartozik? a) botanikai tanulmányok b) Széphalom (Kisbányácska) c) a tizenötödik aradi vértanú 12) Ki volt Kazinczy Ferenc felesége? a) Tanner Ilona b) Török Sophie c) Fanni 13) Ki írta A rettenetes Éj-szaka című verset? a) Dayka Gábor b) Ányos Pál c) Kazinczy Ferenc

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?