Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1. Mi a különbség a hang és betű között? Kimondjuk, Leírjuk,Lehet kicsi és nagy Lehet rövid és hosszú , 2. Melyek a hangképző szerveink? Tüdő, légcső, gégefő, hangszalagok, garatüreg, ínyvitorla, orrüreg, szájüreg: nyelv, ajkak, fogak, 3. Hogyan képezzük a beszédhangokat? A tüdőből kiáramló levegő megrezegteti a hangszálakat és az orrüregen, vagy a szájüregen keresztül távozik., Hogyan képezzük a beszédhangokat?Ha a szájüregben nem ütközik akadályba: magánhangzót ejtünk. Ha akadályba ütközik: mássalhangzót. Egy gégehang van: a h., 4 Mássalhangzók tulajdonságai: Hangszalag működése szerint Mind zöngés (tiszta zönge)  Zöngés Zöngétlen, MÁSSALHANGZÓK: Zöngés (b,d,g,m,n,ny,v,z,zs,l,j,-,dz,dzs,gy,r) Zöngétlen (p,t,k, --,--,--,f,sz,s,--,--,h,c,cs,ty,-), Mássalhangzó lehet rövid hosszú, A mássalhangzó lehet Nyelvállás szerint: Magas (teniszütő), mély(autó), A mássalhangzó lehet Ajkak állása szerint Ajakkerekítéses, ajakréses, A mássalhangzó lehet Ajak, fog, íny, gégehang, 5. Illeszkedés A toldalék illeszkedik a szótő hangrendjéhez. Pl. Szék + hez, asztal + hoz, 6. Mássalhangzó változások:Részleges hasonulás zöngésség szerint: Fogkefe, meghívta, lökdös, mosdó Képzés helye szerint: ellenben, színpad, lengyel, angyal  , Mássalhangzó változások: Teljes hasonulás:–val,-vel, vá-, vé v-je teljesen hasonul a szótő utolsó mássalhangzójához pl kés+ vel = késsel, Mássalhangzó változások : Teljes hasonulás Az s-re, z-re, dz-re, és dzs-re végződő igékhez –j-vel kezdődő toldalék járul pl. mos + j = moss, Mássalhangzó változások:  Teljes hasonulás : Az ez, az mutató névmás z-jéhez valamilyen toldalék járul Pl. ez + vel = ezzel, ehhez, efféle , Mássalhangzó változások: Összeolvadás (írásban nem jelöljük) Két hang találkozásakor egy 3. új hangot ejtünk Önt + s= önts (e. öncs)  , Mássalhangzó változások: Rövidülés (hosszú mássalhangzó előtt v. után) (írásban nem jelöljük) Pl. jobbra át!, 7. Betűrendbe sorolás szabályai:  A következő különböző betű alapján (1. alma 2. almás 3. almát), Betűrendbe sorolás szabályai: A magánhangzók hosszúságát nem vesszük figyelembe (1. álmos 2. almot), Betűrendbe sorolás szabályai: A régies és idegen betűket tagjaikra bontjuk (1. Schneider, 2.Sós), 8. Szótagolás szabályai: A magánhangzók alkotnak egy szótagot (szó-ta-go-lás) , Szótagolás szabályai: Egy betűt nem írunk külön sorba (mai), Szótagolás szabályai: Az új szótagba 1 mássalhangzó kerül (And-rás), Szótagolás szabályai: Régies szavakat kiejtésük szerint választjuk el (Eöt-vös), Szótagolás szabályai: Az összetett szót az összetétel határán választjuk el (vas-út), 9. A helyesírásunk alapelvei: Kiejtés a szavak végén az ó, ő mindig hosszú, kivétel no,nono , A helyesírásunk alapelvei: Kiejtés: a melléknevek végén az ú,ű mindig hosszú , A helyesírásunk alapelvei kiejtés főnevek végén az ú,ű általában hosszú kivéve anyu apu kapu hamu, A helyesírásunk alapelvei kiejtés  a „kéz” mintájára ragozzuk a tűz, víz, híd, út, kút szavakat pl kezet vizet stb, Helyesírásunk alapelvei : Szóelemzés (a szótő megkeresése segít a helyes írásban) pl. zsebkendő, Helyesírásunk alapelvei: Hagyomány (régies családnevek, ly), Helyesírásunk alapelvei: Egyszerűsítés Hosszú kétjegyű msh.-nál, három azonos msh.-t nem írunk le kivéve a családneveknél és az összetett szavaknál pl. Mann-né, jegygyűrű)  , A kommunikáció csatornái  .

Rövid összefoglaló 5. osztályos nyelvtan

Téma

Beállítások

Ranglista

a(z) Kártyaosztó egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon