איפה הוא? - הוא בבית, איפה אורלי? - אורלי בבית הספר, מי זה? - זה בנימין., מי זאת? - זאת אורלי., איפה האוטו. - האוטו בקניון., לאן היא נסעה? - היא נסעה לטיול, מדוע הוא לא בכיתה? - כי הוא בבית., איפה הספר שלי? - הספר ליד המחשב., למה היא לא בבית? - כי היא בבית הספר, איפה התיק שלי? - התיק ליד מרדכי.,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?