مَا اسْمُك؟ - What is your name?, في أَي صَف أَنْت؟ - What grade are you in?, كَم عُمُرَك؟ - How old are you?,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?