rövid magánhangzók: a, e, i, o, ö, u, ü, hosszú magánhangzók: á, é, í, ó, ő, ú, ű, egyjegyű mássalhangzók: b, c, d, f, g, h, j, k, l, n, m, p, r, s, t, v, z, kétjegyű mássalhangzók: cs, dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs, háromjegyű mássalhangzók: dzs,

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?