1) Kik segítették a magyar felvilágosodás fejlődését? a) Mátyás király b) Mária Terézia c) Batsányi János d) Kármán József e) Friedrich Schiller f) II. József 2) Válaszd ki a Kazinczyhoz kapcsolódó fogalmakat! a) Széphalom b) romantika c) nyelvújítás d) szentimentalizmus e) irodalmi élet vezére f) Fogságom naplója 3) Válaszd ki a Csokonai Vitéz Mihályhoz kapcsolódó fogalmakat! a) A közelítő tél b) Vajda Julianna c) Debrecen d) poéta natus e) Az ifjú Werther szenvedései f) A Reményhez

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?