1) Az interkulturális szituációk jelenléte... a) kizárólag heterogén nyelvi közösségekben jellemző. b) kizárólag homogén nyelvi közösségekben jellemző. c) alapvetően homogén nyelvi közösségekben jellemző, de heterogén nyelvi közösségekben is előfordulhat. d) alapvetően heterogén nyelvi közösségekben jellemző, de homogén nyelvi közösségekben is előfordulhat. 2) Az interkulturális kommunikációs kompetencia fejlesztésében NINCS jelentős szerepe... a) az interdiszciplinaritásnak. b) a nyelvileg és kulturálisan homogén osztályközösségek kialakításának. c) a társas munkaformák alkalmazásának. d) a drámapedagógiai játékoknak. 3) Edward T. Hall Jéghegymodellje... a) megkülönbözteti a látható és láthatatlan kultúra összetevőit. b) az akkulturáció folyamatát mutatja be. c) bemutatja az interkulturális együttműködés lépéseit. d) megkülönbözteti a sztereotípiák típusait. 4) Mire utal a lingua franca kifejezés? a) Olyan nehezen elsajátítható nyelvre, melyet a XI-XIII. század során alkalmaztak. b) Kizárólag az angol nyelvre. c) Olyan közös, standard nyelvre, mely "közvetítőként", "hídként" szolgál. d) Olyan alacsony presztízsű nyelvre, melynek használata gyakran stigmatizálja anyanyelvi beszélőit. 5) Melyik állítás IGAZ a sztereotípiák működésére? a) Csak negatív sztereotípiák léteznek. b) Kétértelmű információ esetén a sztereotípiák nem befolyásolják az értelmezést. c) A sztereotípiák alapvetően meghatározzák a beszélő másik személyhez való hozzáállását. d) A társadalomban lévő sztereotípiák gyakran maguktól változnak meg. 6) Akkulturációs folyamat során... a) a saját kultúra elsajátítása történik. b) nem történik összehasonlítási mechanizmus. c) az idegen kultúra elsajátítása történik. d) minden esetben káros a sztereotípiák jelenléte.

Interkulturális kommunikáció

Téma

Betűtípusok

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?