Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
Olyan beszédhangok, amelyek kiejtéséhez egy magánhangzó segítsége szükséges., Olyan beszédhangok, melynek képzésekor a levegő akadályba ütközik., A mássalhangzók lehetnek rövidek és hosszúak., A hosszú mássalhangzót írásban duplázással jelöljük., A mássalhangzók lehetnek zöngések és zöngétlenek., Zöngés a mássalhangzó, ha a hangszálak megrezegnek., Zöngétlen a mássalhangzó, ha a hangszálak nem rezegnek meg..

Nyelvtan 5.o. Zápor Mássalhangzók

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon