Igaz: A névszói-igei állítmány egy névszói és igei részből áll., Az ige a mondatban állítmány lesz., A névszói állítmány kijelentő módú, jelen idejű és harmadik személyű, Az alany szófaja:főnév, főnévi igenév, főnévi névmás., A mondat elemzését mindig az állítmánnyal kezdjük., Az alany szófaja lehet főnévi igenév is., Az állítmány kérdése: Mit állítunk? Mit állapítunk meg?, Az állítmány fajtái: igei/ névszói/ névszói-igei., Az alany fajtái: határozott/határozatlan/ általános., Hamis: Az alany szófaja ige is lehet., A mondatban az állítmányt egy vonallal húzzuk alá., A névszói állítmány szerepét nem töltheti be mindegyik névszó., Az alanyt szaggatott vonallal húzzuk alá., Az alany kérdése: kit? mit? kiket? miket?, A mondatban nem lehet halmozott alany., Az alany egyik fajtája: a névszói.,

Kategóriakvíz-alany állítmány

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?