אות ראשונה מ: מדברים, מבקשת, מחפשת, מחבק, מסדרות, מארגן, מנשקים, מטפסות, מקשקש, מחברים, מבקש, אות שניה ו : יורדים, הולכת, כותב, שולחות, עוזרת, חוזר, נותנים, שואלות, קורא, כותבים, לומדת, אופים, __. ו/י . __: _.ו/י._, קם, קמה, קמים, קמות, שרים, טסה, גר,

סדרו את הפעלים בתבניות המתאימות

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?