1) Az idő jele: a) s b) t c) T d) i 2) Melyik idő mértékegység? a) m b) s c) t d) m/s 3) Melyik az út mértékegysége? a) s b) ú c) m d) min 4) Az út jele: a) m b) ú c) s d) v 5) A sebesség jele: a) s b) v c) V d) t 6) Melyik sebesség mértékegység? a) s b) v c) m/s d) km 7) Hogyan változott a kerékpáros sebessége, ha ugyanazt az utat fele idő alatt tette meg? a) felére csökkent b) kétszeresére nőtt c) nem változott 8) 54 km/h = ... m/s a) 0,54 b) 5400 c) 194.4 d) 15 9) Ha a test egyenlő időközök alatt egyre nagyobb utakat tesz meg ...... mozgást végez. a) egyenletes b) gyorsuló c) lassuló 10) A kerékpáros különböző sebességgel haladt, miközben legnagyobb pillanatnyi sebessége 12 m/s volt. - Átlagsebessége 12 m/s. a) Igaz b) Hamis c) Lehetséges 11) A kerékpáros különböző sebességgel haladt, miközben legnagyobb pillanatnyi sebessége 12 m/s volt. - Átlagsebessége 6 m/s. a) Igaz b) Hamis c) Lehetséges 12) A kerékpáros különböző sebességgel haladt, miközben legnagyobb pillanatnyi sebessége 12 m/s volt. - Volt olyan időpont, amikor a kerékpáros pillanatnyi sebessége ugyanakkora volt, mint az átlagsebessége. a) Igaz b) Hamis c) Lehetséges 13) Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanakkora utat... a) rövidebb idő alatt tesz meg b) hosszabb időb alatt tesz meg. 14) 2 m/s = ... km/h a) 0,02 b) 7,2 c) 0,5555 d) 2000 15) Melyik testnek nagyobb a sebessége? a) a b) b c) c d) d 16) 3. Egy jármű 2, 4, 6, 8 s alatt 12, 24, 26, 28 m utat tett meg. Melyik állítás igaz? A mozgás... a) egyenletes b) gyorsuló c) lassuló 17) Melyik esetben nagyobb az 1. test sebessége? a) s1 = s2; t1>t2 b) s1>s2; t1 = t2 c) s1< s2; t1>t2 d) s1 = s2; t1 = t2 18) Melyik igaz a grafikonra? a) a piros lefelé megy, a kék felfelé b) a piros szembe megy a kékkel c) a piros lassul, a kék gyorsul 19) Mennyi a test sebessége? a) 1m/s b) 40 m/s c) 5 m/s

egyenes vonalu egyenletes mozgás

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?