1) Melyik mondatrészhez tartozik a helyesen? A feladatokat helyesen kigondolva oldottam meg. a) feladatokat b) megoldottam c) kigondolva 2) Melyik mennyiségjelző hiányzik a közmondásból? ......... lúd disznót győz. a) Egy b) Két c) Hat d) Sok 3) Milyen mondatrész a kiemelt szó? A réten virágok nyílnak a) helyhatározó b) módhatározó c) időhatározó d) okhatározó 4) Nevezd meg a kijelölt mondatrész fajtáját! Az orvos gyógyszert írt fel a lázam miatt. a) okhatározó b) állítmány c) célhatározó 5) Mi az állítmány fajtája? A nyúl nehezen fogható meg. a) névszói b) igei c) névszói-igei d) nincs állítmány 6) Mi az állítmány fajtája? Kevés lenne három nap téli szünet. a) névszói b) névszói-igei c) igei 7) Milyen fajta mondatrész nem szerepel ebben a mondatban? Mindenkinek ugyanannyi csoki jut. a) állítmány b) alany c) részeshatározó d) mennyiségjelző e) tárgy 8) Mi az alany fajtája? Senki nem szereti a sok házi feladatot. a) határozott alany b) határozatlan alany c) általános alany 9) Mi a mondat alanya? A hatalmas zsiráfok Afrikában élnek. a) hatalmas b) élnek c) zsiráfok d) Afrikában e) nincs alanya

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?