Az ige ____, ____, ____ kifejező szófaj. Az "én, te, ő, mi, ti, ők" ____. Az ige ____ megmutatja a cselekvő számát és személyét. A ____ idejű igék azt fejezik ki, hogy a cselekvés, történés, létezés már végbement. A múlt idő jele magánhangzó után ____, mássalhangzó után ____. A ____ idejű igék azt fejezik ki, hogy a cselekvés, történés, létezés most megy végbe. A ____ idejű igealakokat akkor használjuk, amikor a cselekvés, történés, létezés még nem következett be. A jövő idejű igealak ____ és a fog segédigéből áll, vagy jelen idejű igével és egy jövőre utaló szóval fejezzük ki.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?