קניתי ארבעה / ארבע שולחנות חדשים., בכיתה יש עשרים וחמש/עשרים וחמשה תלמידים., קניתי פיצה בעשרה/ עשר שקלים., בשנה יש שנים עשר/ שתים עשרה חודשים., חמש /חמשה ילדות הגיעו לחגיגה ., קניתי ששה עשר / שש עשרה עפרונות צבעוניים., טיילתי בשלוש /שלושה ארצות יפות, חזרתי לישראל בעשר/עשרה באוקטובר, בשמיים יש עשרים ושש/עשרים וששה כוכבים, קראתי שני/ שתי ספרים מעניינים., כתבתי סיפור בעברית עם מאה וששה עשר / מאה ושש עשרה מילים., בילקוט שלי יש שבעה עשר /שבע עשרה ספרים., הטיול שלנו הוא בחמשה /חמש בספטמבר., לכל אדם יש שתי/שני רגליים., אחותי קנתה לי שני /שתי משקפיים ., הנעל החדשה עלתה לי מאה ושלושה עשר /מאה ושלוש עשרה שקלים., בחדר הקטן יש שתי/ שני מיטות ., אכלתי אתמול שבע/שבעה עוגיות טעימות., אני לומדת עברית בשלוש/שלושה השנים האחרונות ., בחנות ראיתי שנים עשר/שתים עשרה משחקים חדשים..

Ranglista

a(z) Szerencsekerék egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?