1) Horty Miklóst mikor nevezték ki kormányzónak? a) 1918. november 5. b) 1920. június 4. c) 1920. március 1. d) 2027 2) Mely nagyhatalmak kérték fel Horty Miklóst, hogy tegyen rendet Magyarországon? a) Antant b) Mexikó c) Németország d) Csehszlovákia 3) Hányszor próbált IV. Károly visszajönni uralkodni Magyarországra? a) 10- szer b) 2- szer c) 1- szer d) nem próbált visszajönni 4) Mikor történt meg a Habsburg ház trónfosztása? a) 1921. november b) 1921. húsvét c) 1920. június 4. d) 1920. március 1. 5) A Habsburg ház trónfosztása után mi lett Magyarország államformája? a) királyság b) alkotmányos királyság c) király nélküli alkotmányos királyság d) király nélküli abszulutizmus 6) Ki lett a miniszterelnök 1920 és 1921 között? a) Gömbös Gyula b) Teleki Pál c) Bethlen István d) Horty Miklós 7) Teleki Pál melyik intézkedése volt a parasztok számára a legfontosabb? a) numerus clausus b) Nagyatádi földreform c) konszolidációs program d) nem volt ilyen 8) A Nagyatádi földreform által hány paraszt jutott földterülethez? a) 1 paraszt b) 1000 paraszt c) 120 000 paraszt d) 440 000 paraszt 9) Mit szabályozott a "numerus clausus"? a) hányan vehettek krumplit Magyarországon b) egyetemi, főiskolai oktatásban a nemzetiségek milyen arányban vehetnek részt c) a zsidók számát az elemi oktatásban d) a horvátok és szerbek számát a szakképzésben 10) Mikor lett Bethlen István miniszterelnök? a) 1920 b) 1921 c) 1922 d) 1923 11) Mi történt 1929- 1932 között, ami miatt Bethlen István végül lemondott? a) gazdasági világválság b) túlságosan szélsőséges pártpolitikát folytatott c) a forint elértéktelenedett d) megalakult a nyilaskeresztes mozgalom 12) Mi lett Magyarország új pénzneme, és mikor vezették be? a) dollár, 1925- ben b) pengő, 1927- ben c) forint, 1927- ben d) euro, 1928- ban 13) Gömbös Gyula mikor volt miniszterelnök? a) 1920-1922 b) 1922-1931 c) 1932-1936 d) 1937-1939 14) Ki volt Németországban diktátor, akit Führer néven is emlegetnek? a) Mussolini b) Hitler c) Sztálin d) Gömbös Gyula 15) Mikor született meg az első bécsi döntés? a) 1936 b) 1937 c) 1938 d) 1939 16) Milyen területeket kaptunk vissza az első bécsi döntés következtében? a) Felvidék déli területeit b) Erdélyt c) Bácska- Bánátot d) Kárpátalját 17) Milyen területet szállt meg Magyarország 1939- ben? a) Kárpátalja b) Erdély c) Felvidék déli területei d) Bácska- Bánát 18) Mi történt a második bécsi döntés értelmében 1940- ben? a) Erdélyi területeket kaptunk vissza b) Horty lemondott a kormányzóságról c) Teleki Pál öngyilkos lett d) Gömbös Gyula újra hatalomra került 19) 1941- ben Bácska- Bánátot Magyarország visszaszerzi. Melyik országhoz került a trianoni szerződés értelmében a terület? a) Jugoszlávia b) Csehszlovákia c) Ausztria d) Románia 20) Mi az antiszemitizmus? a) kereszténység ellenesség b) diktatúra c) magyar nemzeti ételkülönlegeség d) zsidógyűlelet

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?