3. A kommunikációs képességek fejlesztése értelmileg akadályozott személyeknél. - Válasszon ki egy egy értelmi akadályozottsággal együtt járó állapot! Foglalja össze az választott állapotra jellemző specifikus kommunikációs jellemzőket és ismertesse a speciális fejlesztési feladatokat! - Készítsen egy szabadon választott programra plakátot vagy tájékoztató szórólapot értelmileg akadályozott személyek részére a könnyen érthető kommunikáció módszerével., 7. Az életvitel és gyakorlati ismeretek tanításának módszertana. - Készítsen folyamatábrát egy szabadon választható munkatevékenység megtanításához, alkalmazzon piktogramokat! - Mutassa be, hogy a gyakorlatának helyszínén milyen gyakorlati/ vagy tanműhelyek vannak és ismertesse ezek főbb berendezéseit!, 8. Vizuális, zenei, tánc-és dráma foglalkozások az értelmileg akadályozott gyermekek komplex személyiségfejlesztésében, rehabilitációjában. - Mutasson be részletesen egy művészetpedagógiai terápiás eljárást! - Kutasson fel és mutasson be olyan értelmi akadályozottsággal élő művészeket, vagy olyan civil szervezeteket, amelyek az értelmileg akadályozott emberek művészeti tehetséggondozását támogatják!, 9. A játékra nevelés jelentősége értelmileg akadályozott gyermekeknél. - Mutasson be egy óvodáskorú értelmileg akadályozott kisgyermekeknél használható fejlesztő játékot, és ismertesse az alkalmazás lehetőségeit! - Rendezzen be „virtuálisan” egy játéksarkot a szociális képességek fejlesztésére 1.-3. csoportos értelmileg akadályozott tanulóknak, és indokolja az eszközök kiválasztását!, 10. Súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelése és oktatása. - Tervezzen meg fejlesztő osztályban egy tanulmányi kirándulást. Mutassa be, hogyan alkalmazza a fejlesztő nevelés-oktatás alapelveit a program során. - Gyűjtse össze az akadálymentes környezet feltételeit, valamint sorolja fel és rendszerezze az alternatív és augmentatív kommunikáció leggyakoribb eszközeit!, 1., 2., 4., 5., 6..

Téma

Betűtípusok

Beállítások

Ranglista

a(z) Szerencsekerék egy nyílt végű sablon. Nem hoz létre pontszámokat egy ranglistán.

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?