1) Pisti __________ megfonnyadt. a) banánja b) banányja c) banánnya 2) Figyelj, ki ne _________ a körte a kosárból! a) pottyanyjon b) pottyannyon c) pottyanjon 3) A szerelő __________ a mosógépet. a) megjavítjuk b) megjavítyja c) megjavítja 4) Kati ______ nagyon bátor. a) bátyja b) bátja c) báttya 5) Mindannyian __________ a magasba! a) röppenjen b) röppenjetek c) röppennyetek 6) Az állatkert ___________ óriási. a) oroszlányja b) oroszlánnya c) oroszlánja 7) ___________ virággal az ünnepeltet! a) Köszöntsétek b) Köszöncsétek c) Köszöntsetek 8) A fiúk a parkban ______________. a) jáccanak b) játszanak c) játszunk 9) A hajók a viharban _______________. a) elsüllyedtek b) elsüllyettek c) elsülyedtek

Kiejtéstől eltérő helyesírású szavak

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?