1)  Csongor és Tünde (mesedráma – mesejáték) a) Vörösmarty Mihály (1800 – 1855) b) Arany János (1817 – 1882) c) József Attila (1905 – 1937) d) Orbán Ottó (1936 – 2002) 2)  Tengeri-hántás (műballada) a) Vörösmarty Mihály (1800 – 1855) b) Jókai Mór (1825 – 1904) c) Arany János (1817 – 1882) d) Mikszáth Kálmán (1847 – 1910) 3) A pletyka (Pletyka (1871) – elbeszélések) a) Mikszáth Kálmán (1847 – 1910) b) Déry Tibor (1894 – 1977)  c) Gion Nándor (1941 – 2002) d) Ady Endre (1877 – 1919) 4) Sári bíróné (A halálra táncoltatott leány) a) Orbán Ottó (1936 – 2002) b) William Shakespeare (1564 – 1616) c) Gion Nándor (1941 – 2002) d) Ismeretlen a szerzője 5) Hallod-e, te sötét árnyék...Változat egy csángó népdalra (mai balladás dal) a) Orbán Ottó (1936 – 2002) b) Balassi Bálint (1554 – 1594) c) Tóth Krisztina (1967 - ) d) Ady Endre (1877 – 1919) 6) Program (átirat – túlirat – újraírás – palimpszeszt ) a) Nagy Lajos (1883 – 1954) b) Jókai Mór (1825 – 1904) c) Tóth Eszter (1920 – 2001) d) Tóth Krisztina (1967) 7) Apu (1971) (visszaemlékezés) a) Mándy Iván (1948 – 1995)  b) Tóth Eszter (1920 – 2001) c) Herceg János (1909 – 1995) d) Ady Endre (1877 – 1919) 8) Körúti hajnal (tájleírás – a város impresszionista rajza – impresszionizmus, szinesztézia) a) Tóth Árpád (1886 – 1928) b) Babits Mihály(1883 – 1941)  c) József Attila (1905 – 1937) d) Pilinszky János (1921 – 1981) 9) Módosulások (önéletrajzi regény – a szülőváros, mint tér) a) Szerb Antal (1901 – 1945) b) Grendel Lajos (1948 – 2007) c) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945) d) Herceg János (1909 – 1995) 10) Budapesti kalauz Marslakók számára  a) Nagy Lajos (1883 – 1954) b) Grendel Lajos (1948 – 2007) c) Szerb Antal (1901 – 1945) d) Karinthy Frigyes (1887 – 1938) 11)  Nálunk, New Hontban (szülőföldregény és helyszínrajz) a) Karinthy Frigyes (1887 – 1938) b) Grendel Lajos (1948 – 2007) c) Garaczi László (1956) d) Örkény István (1912 – 1979) 12) A rossz tanuló felel (humor – humoreszk – humoros novella) a) Karinthy Frigyes (1887 – 1938) b) Vida Ognjenović (1941) c) Szirmai Károly (1890 – 1972) d) Tolnai Ottó (1940) 13) Pompásan buszozunk! (nevelődési regény – nyelvhasználat és stílus) a) Garaczi László (1956) b) Nagy Lajos (1883 – 1954) c) Örkény István (1912 – 1979) d) Esterházy Péter (1950 – 2016) 14) A bogár (karcolat – humor, irónia) a) Örkény István (1912 – 1979) b) Németh István (1930 – 2019) c) Nagy Lajos (1883 – 1954) d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936) 15) Hírek és álhírek (egyperces novellák – a groteszk és az abszurd) a) Madách Imre (1823 – 1864) b) Nagy Lajos (1883 – 1954) c) Örkény István (1912 – 1979) d) Szirmai Károly (1890 – 1972)) 16) Akartok-e rabok lenni? (anekdot – irónia és humor) a) Garaczi László (1956) b) Nagy Lajos (1883 – 1954) c) Tersánszky Józsi Jenő (1888 – 1969) d) Esterházy Péter (1950 – 2016) 17) Gyermekláncfű (elbeszélés) a) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) b) Vida Ognjenović (1941) c) Szirmai Károly (1890 – 1972) d) Nemes Nagy Ágnes (1922 – 1992) 18) Veszteglő vonatok a sötétben (rövidtörténet - látomásosság) a) Tersánszky Józsi Jenő (1888 – 1969) b) József Attila (1905 – 1937) c) Szirmai Károly (1890 – 1972) d) Örkény István (1912 – 1979) 19) Ki viszi át a Szerelmet (ars poetica) a) Nagy László (1925 – 1978) b) Jung Károly (1944) c) József Attila (1905 – 1937) d) Babits Mihály(1883 – 1941) 20) Kakuk Marci ifjúsága (kópéregény – pikareszk regény – realista és naturalista ábrázolásmód) a) Déry Tibor (1894 – 1977)  b) Tersánszky Józsi Jenő (1888 – 1969) c) Nádas Péter (1942) d) Háy János ((1960) 21) Mesterségemhez (ars poetica – költői hitvallás) a) József Attila (1905 – 1937) b) Nagy László (1925 – 1978) c) Ady Endre (1877 – 1919) d) Nemes Nagy Ágnes (1922 – 1992) 22) Karóval jöttél...(önmegszólító verstípus –önreflexió - számadásvers) a) József Attila (1905 – 1937) b) Nemes Nagy Ágnes (1922 – 1992) c) Nagy László (1925 – 1978) d) Pilinszky János (1921 – 1981) 23) Születésnapomra (önmegszólító vers – számadásvers – ars poetica) a) Nagy László (1925 – 1978) b) Pap József (1926 – 2005) c) Jovan Dučić ( 1874 – 1943) d) József Attila (1905 – 1937) 24) Tűz (himnikus dal –képvers – verskép ) a) Nagy László (1925 – 1978) b) József Attila (1905 – 1937) c) Pilinszky János (1921 – 1981) d) Juhász Gyula (1883 – 1937) 25) Himnusz minden időben (himnusz) a) József Attila (1905 – 1937) b) Pilinszky János (1921 – 1981) c) Nagy László (1925 – 1978) d) Ács Károly (1928 - 2007) 26) ... naplója (napló – az életrajz elbeszélésének módozata) a) Anne Frank b) Kertész Imre (1929 – 2016) c) Lázár Ervin (1936 – 2006) d) Székely Tibor (1912 – 1988) 27) Egy szenvedély margójára (a transzcendens kifejezése) a) József Attila (1905 – 1937) b) Pilinszky János (1921 – 1981) c) Ács Károly (1928 - 2007) d) Nagy László (1925 – 1978) 28) Sorstalanság (tudatregény – holokauszt-téma) a) Székely Tibor (1912 – 1988) b) Kertész Imre (1929 – 2016) c) Lázár Ervin (1936 – 2006) d) Nádas Péter (1942) 29) Neked mondom, Szabadka (a lírai én vallomásossága) a) Nagy László (1925 – 1978) b) József Attila (1905 – 1937) c) Ács Károly (1928 - 2007) d) Nemes Nagy Ágnes (1922 – 1992) 30) Berzsián és Dideki (meseregény) a) Székely Tibor (1912 – 1988) b) Lázár Ervin (1936 – 2006) c) Nádas Péter (1942) Évkönyv d) Háy János (1960) 31) A lármás szellemek éjszakája (útirajz) a) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) b) Kertész Imre (1929 – 2016) c) Domonkos István (1940) d) Székely Tibor (1912 – 1988) 32) Évkönyv (esszéregény – szellemi napló) a) Nádas Péter (1942) b) Tolnai Ottó (1940) c) Domonkos István (1940) d) Háy János (1960) 33) Dzsigerdilen. A szív gyönyörűsége (mai történelmi regény - intertextualitás) a) Nádas Péter (1942) b) Háy János (1960) c) Tihanyi Péter d) Lázár Ervin (1936 – 2006) 34) Igen, én viselkedem (interjú) a) Tihanyi Péter b) Nádas Péter (1942) c) Domonkos István (1940)   d) Székely Tibor (1912 – 1988) 35) Az öreg halász és a tenger (kisregény) a) Domonkos István (1940) b) Tihanyi Péter c) Ernest Hemingway (1899 – 1961) d) Nádas Péter (1942) 36) Légy jó mindhalálig (ifjúsági regény) a) Lázár Ervin (1936 – 2006) b) Nádas Péter (1942) c) Tihanyi Péter d) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) 37) Mondják meg Zsófikának (ifjúsági regény – tudatregény) a) Tolnai Ottó (1940) b) Szabó Magda (1917 - 2007) c) Domonkos István (1940) d) Ernest Hemingway (1899 – 1961) 38) Ördögfej (ifjúsági regény - bandaregény) a) Domonkos István (1940) b) Szabó Magda (1917 - 2007) c) Tolnai Ottó (1940) d) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) 39) Via Italia (ifjúsági regény – bandaregény) a) Szabó Magda (1917 - 2007) b) Tolnai Ottó (1940) c) Ernest Hemingway (1899 – 1961) d) Domonkos István (1940) 40) A Tűz csiholója (szimbolista vers) a) Ady Endre (1877 – 1919)  b) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) c) Tolnai Ottó (1940) d) Szabó Magda (1917 - 2007) 41) Önéletrajz (életrajz, önéletrajz – írói önéletrajz - önéletírás) a) Ady Endre (1877 – 1919) b) Tolnai Ottó (1940) c) Domonkos István (1940) d) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) 42) Esti műsor (abszurd dráma) a) Spiró György (1946) b) Nádas Péter (1942) c) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) d) Tolnai Ottó (1940) 43) Bede Anna tartozása (novella) a) Mikszáth Kálmán (1847 – 1910) b) Lázár Ervin (1936 – 2006) c) Székely Tibor (1912 – 1988) 44) A fülemile (elbeszélő költemény - példázat – vándoranekdota – igazságszolgáltatás – irónia) a) Arany János (1817 – 1882) b) Orbán Ottó (1936 – 2002) c) Tóth Krisztina (1967 - ) 45) Abigél (fejlődésregény, lányregény) a) Domonkos István (1940) b) Tolnai Ottó (1940) c) Szabó Magda (1917 - 2007) 46) A sajtó története a) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) b) Alföldy Jenő (1939) c) Ernest Hemingway (1899 – 1961)

Irodalom 8. / párosítsd a szerzőt a művel (műfajjal)

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?