Helyesírási rendszerünk egyik alap____ a szóelemzés. A szóelemző írásmód biztosítja azt, hogy a ____ szavakban mind a ____, mind a toldalék, az összetett szavakban pedig minden tag világosan felismerhető legyen. A szóelemző írásmód érvényesítése akkor válik különösen fontossá, ha a szó ____ másképp mondjuk ki, mint a szóelemeket külön-külön.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?