Készítsen feladatokat gyorsan, egyszerűen
1) Hány alapesete van a háromszögek hasonlóságának? a) 4 b) 3 c) 2 d) 5 2) Mikor egybevágó két alakzat? a) Ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyiket a másikba viszi át. b) Ha van olyan egybevágósági transzformáció, ami az egyiket a másikba viszi át. c) Mindig. d) Soha. 3) Mikor hasonló két alakzat? a) Soha b) Ha van olyan egybevágósági transzformáció, amely az egyiket a másikba viszi át. c) Ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyiket a másikba viszi át. d) Mindig. 4) Minek a jele a ~ ? a) hasonlóság b) egybevágóság c) tenger 5) Mit jelent a felirat? a) A és B alakzat majdnem ugyanolyan. b) A és B alakzat hasonló. c) A és B alakzat egybevágó. 6) Minden egybevágó alakzat egyben hasonló is egymáshoz. a) igaz b) hamis 7) Minden hasonló alakzat egyben egybevágó is. a) igaz b) hamis 8) Két kör mindig hasonló egymáshoz. a) igaz b) hamis 9) Két kör mindig egybevágó, tehát ha ollóval kivágom, fedésbe hozható. a) igaz b) hamis 10) Két négyzet mindig hasonló. a) igaz b) hamis 11) Két négyzet mindig egybevágó. a) igaz b) hamis

Egybevágóság_hasonlóság

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon