1) dráma - drámai monológ a) Babits Mihály(1883 – 1941): Vasárnapi impresszió, autón b) Janikovszky Éva (1926 – 2004): A tükör előtt c) William Shakespeare (1564 – 1616): Ahogy tetszik d) Petőfi Sándor (1823 – 1849): Föltámadott a tenger 2) dráma – drámai költemény a) Petőfi Sándor (1823 – 1849): Föltámadott a tenger b) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Tétova óda c) Mándy Iván (1948 – 1995): Kavics d) Madách Imre (1823 – 1864): Az ember tragédiája 3) tanulmány a) Beregi Tamás (1970): Gladiátorok a számítógépen b) Balassi Bálint (1554 – 1594): Őszi harmat után... c) Csáth Géza (1887 – 1919): Egy vidéki gimnazista naplójából d) Kaffka Margit (1880 – 1918): Színek és évek 4) esszéregény a) Gion Nándor (1941 – 2002): Virágos katona b) Nick Hornby (1957): Csak egy újabb szombat c) Németh István (1930 – 2019): Az utolsó nomád pulijai d) Jókai Mór (1825 – 1904): A kőszívű ember fiai 5) novella a) Móricz Zsigmond (1879 – 1942): Hét krajcár b) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945): Egy fillér c) Jókai Mór (1825 – 1904): A kőszívű ember fiai d) William Shakespeare (1564 – 1616): Ahogy tetszik 6) búcsúének a) Fehér Ferenc (1928 – 1989): Daru-ballada b) Németh István (1930 – 2019): Az utolsó nomád pulijai c) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Himnusz a békéről d) Balassi Bálint (1554 – 1594): Őszi harmat után... 7) dal – dalban való beszéd a) Fehér Ferenc (1928 – 1989): Daru-ballada b) Mándy Iván (1948 – 1995): Kavics c) Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832): Vándor éji dala d) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945): Egy fillér 8) dal –áthajlás (enjambement) - versforma: szonett a) Csáth Géza (1887 – 1919): Egy vidéki gimnazista naplójából b) Juhász Gyula (1883 – 1937): Milyen volt... c) Jung Károly (1944): Dal a hazáról d) Beregi Tamás (1970): Gladiátorok a számítógépen 9) mai ballada – refrén a) Tolnai Ottó (1940): Nem hangzott hasonló édes hang b) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Himnusz a békéről c) Fehér Ferenc (1928 – 1989): Daru-ballada d) Jung Károly (1944): Dal a hazáról 10) riport a) Németh István (1930 – 2019): Az utolsó nomád pulijai b) Janikovszky Éva (1926 – 2004): A tükör előtt c) Mándy Iván (1948 – 1995): Kavics d) Nagy Lajos (1883 – 1954): Pesti gyermek egy napja 11) elégia – emlékezés - Anna-ciklus versei – tájképek – évszakjelentések – hasonlat - metafora a) Juhász Gyula (1883 – 1937): Milyen volt... b) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945): Egy fillér c) Jókai Mór (1825 – 1904): A kőszívű ember fiai d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Negyven pillanatkép 12) dal – idill - életkép; (belső lelki) táj- leírás a) Jovan Dučić (1874 – 1943): Dél b) József Attila (1905 – 1937): Mikor az uccán átment a kedves; Tél c) Fehér Ferenc (1928 – 1989): Daru-ballada d) Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832): Vándor éji dala 13) ars poetica – költői hitvallás, lét a) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Negyven pillanatkép b) Jókai Mór (1825 – 1904): A kőszívű ember fiai c) Janikovszky Éva (1926 – 2004): A tükör előtt d) Pap József (1926 – 2005): Léghajósok 14) óda a) Petőfi Sándor (1823 – 1849): Föltámadott a tenger b) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Negyven pillanatkép c) Balassi Bálint (1554 – 1594): Őszi harmat után... d) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Tétova óda 15) himnusz a) Ady Endre (1877 – 1919): Magyar jakobinus dala b) Nick Hornby (1957): Csak egy újabb szombat c) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Himnusz a békéről d) Beregi Tamás (1970): Gladiátorok a számítógépen 16)  gondolatalakzat: allegória – az allegorikus beszédmód a) Csáth Géza (1887 – 1919): Egy vidéki gimnazista naplójából b) Petőfi Sándor (1823 – 1849): Föltámadott a tenger c) Kaffka Margit (1880 – 1918): Színek és évek d) Madách Imre (1823 – 1864): Az ember tragédiája 17) szimbolista vers a) Ady Endre (1877 – 1919): Magyar jakobinus dala b) Németh István (1930 – 2019): Az utolsó nomád pulijai c) Pap József (1926 – 2005): Léghajósok d) Fehér Ferenc (1928 – 1989): Daru-ballada 18) történelmi regény - családregény a) Jókai Mór (1825 – 1904): A kőszívű ember fiai b) Nagy Lajos (1883 – 1954): Pesti gyermek egy napja c) Tolnai Ottó (1940): Nem hangzott hasonló édes hang d) József Attila (1905 – 1937): Mikor az uccán átment a kedves; Tél 19) filmnovella a) Nagy Lajos (1883 – 1954): Pesti gyermek egy napja b) Déry Tibor (1894 – 1977): Szerelem c) Ady Endre (1877 – 1919): Magyar jakobinus dala d) Balassi Bálint (1554 – 1594): Őszi harmat után... 20) novella – filmnovella – áttűnések – lírai képek a) Tolnai Ottó (1940): Nem hangzott hasonló édes hang b) Déry Tibor (1894 – 1977): Szerelem c) Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832): Vándor éji dala d) Mándy Iván (1948 – 1995): Kavics 21) napló a) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945): Egy fillér b) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Tétova óda c) Csáth Géza (1887 – 1919): Egy vidéki gimnazista naplójából d) Jovan Dučić (1874 – 1943): Dél 22) egy kamasz naplója – belső monológ – önjellemzés a) Déry Tibor (1894 – 1977): Szerelem b) Balassi Bálint (1554 – 1594): Őszi harmat után... c) Fehér Ferenc (1928 – 1989): Daru-ballada d) Janikovszky Éva (1926 – 2004): A tükör előtt 23) novella – elbeszélés – írói beszédmód: gúny és irónia a) Nagy Lajos (1883 – 1954): Pesti gyermek egy napja b) Németh István (1930 – 2019): Az utolsó nomád pulijai c) Balassi Bálint (1554 – 1594): Őszi harmat után... d) József Attila (1905 – 1937): Mikor az uccán átment a kedves; Tél 24) regény a) Nagy Lajos (1883 – 1954): Pesti gyermek egy napja b) Tolnai Ottó (1940): Nem hangzott hasonló édes hang c) Gion Nándor (1941 – 2002): Virágos katona d) Petőfi Sándor (1823 – 1849): Föltámadott a tenger 25) novella- E.1. személyű elbeszélő – belső beszéd a) Gion Nándor (1941 – 2002): Virágos katona b) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945): Egy fillér c) Németh István (1930 – 2019): Az utolsó nomád pulijai d) Balassi Bálint (1554 – 1594): Őszi harmat után... 26) memoár – naplószerű visszaemlékezés – társadalomkép – női látószög a) Madách Imre (1823 – 1864): Az ember tragédiája b) Nagy Lajos (1883 – 1954): Pesti gyermek egy napja c) Kaffka Margit (1880 – 1918): Színek és évek d) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Tétova óda 27) vers – impresszió – élmény – filmszerű hatás – szinesztézia a) Mándy Iván (1948 – 1995): Kavics b) Babits Mihály(1883 – 1941): Vasárnapi impresszió, autón c) Kaffka Margit (1880 – 1918): Színek és évek d) Gion Nándor (1941 – 2002): Virágos katona 28) cikluscím - impresszionista vers - pillanatkép – villanásnyi hangulat, benyomás, élmény - hasonlat - betűrím a) Juhász Gyula (1883 – 1937): Milyen volt... b) Madách Imre (1823 – 1864): Az ember tragédiája c) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Negyven pillanatkép d) Ady Endre (1877 – 1919): Magyar jakobinus dala 29) impresszionista tájkép a) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Himnusz a békéről b) William Shakespeare (1564 – 1616): Ahogy tetszik c) Jovan Dučić (1874 – 1943): Dél d) Pap József (1926 – 2005): Léghajósok 30) szabadvers a) Jovan Dučić (1874 – 1943): Dél b) Tolnai Ottó (1940): Nem hangzott hasonló édes hang c) Kaffka Margit (1880 – 1918): Színek és évek d) Fehér Ferenc (1928 – 1989): Daru-ballada

Irodalom 7 / párosítsd a művet a műfajjal

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?