1) Ahogy tetszik (dráma - drámai monológ) a) William Shakespeare (1564 – 1616) b) Németh István (1930 – 2019) c) József Attila (1905 – 1937) d) Balassi Bálint (1554 – 1594) 2) Az ember tragédiája (dráma – drámai költemény) a) Janikovszky Éva (1926 – 2004) b) Jókai Mór (1825 – 1904) c) Madách Imre (1823 – 1864) d) Nick Hornby (1957) 3) Gladiátorok a számítógépen (tanulmány) a) Beregi Tamás (1970) b) Déry Tibor (1894 – 1977) c) Gion Nándor (1941 – 2002) d) Ady Endre (1877 – 1919) 4) Csak egy újabb szombat (esszéregény) a) Beregi Tamás (1970) b) William Shakespeare (1564 – 1616) c) Gion Nándor (1941 – 2002) d) Nick Hornby (1957) 5) Hét krajcár (novella) a) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) b) Balassi Bálint (1554 – 1594) c) Fehér Ferenc (1928 – 1989) d) William Shakespeare (1564 – 1616) 6) Őszi harmat után... (búcsúének ) a) Nagy Lajos (1883 – 1954) b) Jókai Mór (1825 – 1904) c) William Shakespeare (1564 – 1616) d) Balassi Bálint (1554 – 1594) 7) Vándor éji dala (dal – dalban való beszéd) a) Mándy Iván (1948 – 1995) b) Johann Wolfgang Goethe( 1749 – 1832) c) Madách Imre (1823 – 1864) d) Ady Endre (1877 – 1919) 8) Dal a hazáról (dal –áthajlások (enjambement) - versforma: szonett) a) Jung Károly (1944) b) Babits Mihály(1883 – 1941) c) József Attila (1905 – 1937) d) Déry Tibor (1894 – 1977) 9) Daru-ballada (mai ballada – refrén) a) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) b) Petőfi Sándor (1823 – 1849) c) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945) d) Fehér Ferenc (1928 – 1989) 10) Az utolsó nomád pulijai (riport) a) Nagy Lajos (1883 – 1954) b) Nick Hornby (1957) c) Németh István (1930 – 2019) d) Johann Wolfgang Goethe( 1749 – 1832) 11) Milyen volt... (elégia – emlékezés - Anna-ciklus versei – tájképek – évszakjelentések – hasonlat - metafora) a) Radnóti Miklós (1909 – 1944) b) Juhász Gyula (1883 – 1937) c) William Shakespeare (1564 – 1616) d) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945) 12)  Mikor az uccán átment a kedves (dal – idill - életkép) ;Tél (belső lelki táj) a) József Attila (1905 – 1937) b) Balassi Bálint (1554 – 1594) c) Fehér Ferenc (1928 – 1989) d) Tolnai Ottó (1940) 13) Tétova óda (óda); Himnusz a békéről (himnusz) a) Radnóti Miklós (1909 – 1944) b) Déry Tibor (1894 – 1977) c) Kaffka Margit (1880 – 1918) d) Janikovszky Éva (1926 – 2004) 14) Föltámadott a tenger (gondolatalakzat: allegória – az allegorikus beszédmód) a) Beregi Tamás (1970) b) Németh István (1930 – 2019) c) Petőfi Sándor (1823 – 1849) d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936) 15) Magyar jakobinus dala (szimbolista vers) a) Madách Imre (1823 – 1864) b) Nick Hornby (1957) c) Ady Endre (1877 – 1919) d) Jung Károly (1944) 16) A kőszívű ember fiai (történelmi regény - családregény) a) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945) b) Balassi Bálint (1554 – 1594) c) Jung Károly (1944) d) Jókai Mór (1825 – 1904) 17) Szerelem (filmnovella) a) Móricz Zsigmond (1879 – 1942) b) Déry Tibor (1894 – 1977) c) Radnóti Miklós (1909 – 1944) d) Tolnai Ottó (1940) 18) Kavics (novella – filmnovella – áttűnések – lírai képek) a) Ady Endre (1877 – 1919) b) József Attila (1905 – 1937) c) Mándy Iván (1948 – 1995) d) Tolnai Ottó (1940) 19) Egy vidéki gimnazista naplójából (napló) a) Csáth Géza (1887 – 1919) b) Jung Károly (1944) c) Nick Hornby (1957) d) Babits Mihály(1883 – 1941) 20) A tükör előtt (egy kamasz naplója – belső monológ – önjellemzés a) Déry Tibor (1894 – 1977) b) Janikovszky Éva (1926 – 2004) c) Beregi Tamás (1970) d) József Attila (1905 – 1937) 21) Pesti gyermek egy napja (novella – elbeszélés – írói beszédmód: gúny és irónia) a) Gion Nándor (1941 – 2002) b) Beregi Tamás (1970) c) Ady Endre (1877 – 1919) d) Nagy Lajos (1883 – 1954) 22) Virágos katona (regény) a) Gion Nándor (1941 – 2002) b) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945) c) Mándy Iván (1948 – 1995) d) Jung Károly (1944) 23) Egy fillér (novella- E.1. személyű elbeszélő – belső beszéd) a) Gelléri Andor Endre (1907 – 1945) b) Pap József (1926 – 2005) c) Jovan Dučić ( 1874 – 1943) d) József Attila (1905 – 1937) 24) Színek és évek (memoár – naplószerű visszaemlékezés – társadalomkép – női látószög) a) Kaffka Margit (1880 – 1918) b) Mándy Iván (1948 – 1995) c) Nick Hornby (1957) d) Juhász Gyula (1883 – 1937) 25) Vasárnapi impresszió, autón (vers – impresszió – élmény – filmszerű hatás – szinesztézia) a) Gion Nándor (1941 – 2002) b) Csáth Géza (1887 – 1919) c) Babits Mihály(1883 – 1941) d) Janikovszky Éva (1926 – 2004) 26) Negyven pillanatkép (cikluscím - impresszionista vers - pillanatkép – villanásnyi hangulat, benyomás, élmény - hasonlat - betűrím ) a) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936) b) Babits Mihály(1883 – 1941) c) Németh István (1930 – 2019) d) Mándy Iván (1948 – 1995) 27) Dél (impresszionista tájkép) a) József Attila (1905 – 1937) b) Jovan Dučić ( 1874 – 1943) c) Petőfi Sándor (1823 – 1849) d) Radnóti Miklós (1909 – 1944) 28) Nem hangzott hasonló édes hang (szabadvers) a) Mándy Iván (1948 – 1995) b) Tolnai Ottó (1940) c) Madách Imre (1823 – 1864) d) Janikovszky Éva (1926 – 2004) 29) Léghajósok (ars poetica – költői hitvallás, lét) a) Madách Imre (1823 – 1864) b) Déry Tibor (1894 – 1977) c) Pap József (1926 – 2005) d) Móricz Zsigmond (1879 – 1942)

Irodalom 7 / párosítsd a szerzőt a művel - műfajjal

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?