1) dal a) Németh István (1930 – 2019): Színötös b) József Attila (1905 – 1937): Nyár c) Fehér Ferenc (1928 – 1989): Padtárs d) Arany János (1817 – 1882): Toldi – Előhang 2) vers – versfüzér – városok pillanatképei – gondolati – érzelmi líra a) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Esti Kornél rímei b) Gion Nándor (1941 – 2002):  A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni c) Gobby Fehér Gyula (1943): Az ujjak mozgása d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Az iskolában hatvanan vagyunk(A szegény kisgyermek panaszai 3) rímjáték a) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Csacsi rímek b) Böszörményi Gyula (1964): Gergő és az álomfogók c) Varró Dániel (1977): Maszat-hegyi naptár d) Juhász Gyula (1883 – 1937): Tiszai csönd 4) versfüzér darabja - versciklus a) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Csacsi rímek b) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Az iskolában hatvanan vagyunk(A szegény kisgyermek panaszai c) Rózsa Sándor menedéke d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Esti Kornél rímei 5) tájleíró vers – szonett versforma a) Gobby Fehér Gyula (1943): Az ujjak mozgása b) Arany János (1817 – 1882): A walesi bárdok c) Böszörményi Gyula (1964): Gergő és az álomfogók d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Téli alkony 6) újságírás műfajai - interjú - portré a) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Éjszaka b) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Pista c) Ady Endre (1877 – 1919): Fölszállot a páva d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Téli alkony 7) vers – soráthajlás (enjambement) a) Rózsa Sándor menedéke b) Németh István (1930 – 2019): Színötös c) Böndör Pál (1947): Regina és a szemtelen fiúk ( d) Molnár Ferenc (1878 – 1952): A Pál utcai fiúk 8) monda a) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Téli alkony b) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Az iskolában hatvanan vagyunk(A szegény kisgyermek panaszai c) Rózsa Sándor menedéke d) Karinthy Frigyes (1887 – 1938): Hazudok 9) műballada - allegória a) Danilo Kiš (1935 – 1989): A fiú és a kutya b) Arany János (1817 – 1882): A walesi bárdok c) Arany János (1817 – 1882): Toldi – Előhang d) Ady Endre (1877 – 1919): Fölszállot a páva 10) elbeszélő költemény – előhang - mottó a) Szabó Lőrinc (1900 – 1957): Tücsökzene b) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Éjszaka c) Arany János (1817 – 1882): Toldi – Előhang d) Gobby Fehér Gyula (1943): Az ujjak mozgása 11) szimbolista vers – ellentét - pávamotívum a) Szabó Lőrinc (1900 – 1957): Tücsökzene b) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Az iskolában hatvanan vagyunk(A szegény kisgyermek panaszai c) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Csacsi rímek d) Ady Endre (1877 – 1919): Fölszállot a páva 12) novella - novellaciklus a) Arany János (1817 – 1882): A walesi bárdok b) Böndör Pál (1947): Regina és a szemtelen fiúk ( c) Németh István (1930 – 2019): Színötös d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Csacsi rímek 13) novella – jellemzés - jellemábrázolás a) Juhász Gyula (1883 – 1937): Tiszai csönd b) Gobby Fehér Gyula (1943): Az ujjak mozgása c) Németh István (1930 – 2019): Színötös d) Arany János (1817 – 1882): A walesi bárdok 14) elbeszélés – az elbeszélő - én-elbeszélő a) Mikszáth Kálmán (1847 – 1910): Hogyan lettem én író  b) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Éjszaka c) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Csacsi rímek d) Nagy Lajos (1883 – 1954): A légy 15) humoros novella- elbeszélés – a humor a) Karinthy Frigyes (1887 – 1938): Hazudok b) Danilo Kiš (1935 – 1989): A fiú és a kutya c) Németh István (1930 – 2019): Színötös d) Böndör Pál (1947): Regina és a szemtelen fiúk ( 16) versfüzér – verses önéletrajz - vers és valóság a) Ady Endre (1877 – 1919): Fölszállot a páva b) Varró Dániel (1977): Maszat-hegyi naptár c) Szabó Lőrinc (1900 – 1957): Tücsökzene d) Mikszáth Kálmán (1847 – 1910): Hogyan lettem én író  17) naptárvers a) Varró Dániel (1977): Maszat-hegyi naptár b) Gion Nándor (1941 – 2002):  A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni c) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Az iskolában hatvanan vagyunk(A szegény kisgyermek panaszai d) Juhász Gyula (1883 – 1937): Tiszai csönd 18) tájleíró költemény a) Mészöly Miklós (1921 – 2001): Gyigyimóka b) Ady Endre (1877 – 1919): Fölszállot a páva c) József Attila (1905 – 1937): Nyár d) Nagy Lajos (1883 – 1954): A légy 19) tájvers - vezérmotívum a) Mikszáth Kálmán (1847 – 1910): Hogyan lettem én író  b) Mészöly Miklós (1921 – 2001): Gyigyimóka c) Juhász Gyula (1883 – 1937): Tiszai csönd d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Téli alkony 20) félelem az idillben a) Németh István (1930 – 2019): Színötös b) Nagy Lajos (1883 – 1954): A légy c) Juhász Gyula (1883 – 1937): Tiszai csönd d) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Éjszaka 21) mai (mű)mese a) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Esti Kornél rímei b) Nagy Lajos (1883 – 1954): A légy c) Szabó Lőrinc (1900 – 1957): Tücsökzene d) Mészöly Miklós (1921 – 2001): Gyigyimóka 22) levél a) Gion Nándor (1941 – 2002):  A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni b) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Az iskolában hatvanan vagyunk(A szegény kisgyermek panaszai c) Danilo Kiš (1935 – 1989): A fiú és a kutya d) Ady Endre (1877 – 1919): Fölszállot a páva 23) novella a) Mándy Iván (1918 – 1955): Kék dívány b) Mikszáth Kálmán (1847 – 1910): Hogyan lettem én író  c) Németh István (1930 – 2019): Színötös d) Gion Nándor (1941 – 2002):  A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni 24) regény a) Böndör Pál (1947): Regina és a szemtelen fiúk ( b) Molnár Ferenc (1878 – 1952): A Pál utcai fiúk c) Mikszáth Kálmán (1847 – 1910): Hogyan lettem én író  d) Radnóti Miklós (1909 – 1944): Éjszaka 25) novella - filmszerűség a) Arany János (1817 – 1882): A walesi bárdok b) Mándy Iván (1918 – 1955): Kék dívány c) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Az iskolában hatvanan vagyunk(A szegény kisgyermek panaszai d) József Attila (1905 – 1937): Nyár 26) karcolat – irónia a) Nagy Lajos (1883 – 1954): A légy b) Mészöly Miklós (1921 – 2001): Gyigyimóka c) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Téli alkony d) Arany János (1817 – 1882): Toldi – Előhang 27) regény –sci – fi - tudományos-fantasztikus a) Szabó Lőrinc (1900 – 1957): Tücsökzene b) Böszörményi Gyula (1964): Gergő és az álomfogók c) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Pista d) Kosztolányi Dezső (1885 – 1936): Esti Kornél rímei

Irodalom 6 / párosítsd a művet a műfajjal

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?