1) Meddig tartott a középkor? a) IV. Béla uralkodásáig b) 476-1640-ig c) 1300-ig d) még mindig tart 2) A középkori kultúra képviselője a) a polgárság b) a parasztság c) az egyház d) a királyok 3) Melyik a kakukktojás? Melyik nem egyházi műfaj? a) ének b) himnusz c) legenda d) eposz 4) Milyen írást használtak a  magyar irodalom kezdeteiben? a) barlangrajzok b) hieroglif írás c) ékírás d) rovásírás 5) Sámánok-táltosok tevékenysége, melyik állítás hamis? a) énekkel gyógyított b) szellemeket idézett c) jövendölt d) tanított 6) Melyik nem magyar nyelvemlék? a) A tihanyi apátság alapító oklevele b) Az Ószövetség c) Halotti beszéd és könyörgés d) Ómagyar Mária-siralom 7) Anonymus műve a) Gesta Hungarorum b) Biblia c) Újszövetség d) Odüsszeia 8) A Margit-legendának melyik nem a része? a) Margit élete a kolostorban b) Margit csecsemő kora c) Margit csodatételei d) Szentté avatási vallomása

A középkor irodalma-a magyar irodalom kezdetei

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?