Transzponálás - A darabot áttenni az eredetiből másik hangnembe., Kromatikus - Félhangonként haladó, Periódus - Zárt zenei gondolat, zenei kérdés-felelet., Minore-Maggiore - Azonos alapú moll és dúr., Moduláció - Egy darabon belül átmenni másik hangnembe, Szekvencia - Egy dallamfordulat ismétlődik fokozatosan fölfelé vagy lefelé., Imitáció - Utánzás, Enharmónia - Két hang másképp leírva (fisz=gesz),

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?