1) Melyik évszakban játszódik a történet? a) télen b) nyáron c) õsszel 2) Mi az olvasmány mûfaja? a) monda b) mese c) népköltés 3) Mi a monda valóságalapja? a) Az évszak,amikor a történet játszódik. b) A történet, melyrõl a monda szól. c) A szereplõk és a helyszín. 4) Hová érkezett a vadászcsapat? a) a nagyvázsonyi malomhoz b) az erdõbe c) a nagyvázsonyi várba 5) Mit hoztak barátok inni a királynak? a) somlai bort b) egy ital vizet c) egy csupor hideg tejet 6) Ki szolgálta ki a csapatot? a) a molnár b) a molnár fia c) a molnár segedje 7) Hogyan hozta a legény a vizet? a) mázas cserépkorsóban malomkõtálcán b) mázas cserépkorsóban fatálcán c) serlegben malomkõtálcán 8) Hogy hívták a molnárlegényt? a) Kinizsi Pál b) Kinizsi László c) Kinizsi Mátyás 9) Mire kérte Mátyás király Kinizsit? a) Adjon még egy korsó vizet. b) Álljon be a seregébe. c) Mutassa meg a malmot. 10) Mi lett késõbb Kinizsi Pálból? a) Õ lett Nagyvázsony molnára. b) Mátyás király kincstárnoka lett. c) Mátyás király seregének a vezére. 11) Mi volt a neve Mátyás király seregének? a) fekete sereg b) sötét sereg c) corvin sereg 12) Mit kapott szolgálataiért Kinizsi Mátyás királytól? a) egy szép fehér lovat b) a nagyvázsonyi várat és környékét c) csak zsoldot

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?