1) Melyik a helyes? a) ma-ha-ra-dzsa b) ma-ha-rad-zsa c) ma-ha-radzs-a 2) Melyik a helyes? a) fel-e-let b) fe-le-let c) fel-el-et 3) Melyik a helyes? a) fe-le-mel-ke-dés b) fe-le-mel-ked-és c) fel-e-mel-ke-dés 4) Melyik a helyes? a) Soó-sék b) So-ó-sék c) So-ós-ék 5) Melyik a helyes? a) An-drás b) And-rás c) Andr-ás 6) Melyik a helyes? a) ed-ző-te-rem b) e-dző-te-rem c) e-dző-ter-em 7) Melyik a helyes? a) Gaá-lék b) Ga-á-lék c) Gaál-ék 8) Melyik a helyes? a) hir-de-tés-ért b) hir-de-té-sért c) hir-det-és-ért 9) Melyik a helyes? a) ke-rtig b) kert-ig c) ker-tig 10) Melyik a helyes? a) job-bágy b) jobb-ágy c) jo-bbágy

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?