1) Mikor kezdődött el a magyar felvilágosodás? a) 1772 b) kr.e 444 c) 1941 d) 872 e) kr.e 2111 f) 1999 2) Kihez köthető ez a mű? a) Molnár Panna b) Kis Károly c) Kosztolányi Dezső d) Petőfi Sándor e) Bessenyei György f) Arany János 3) Mikor jelent meg a Kassa Magyar folyóiratot? a) 568 b) 1939 c) 1940 d) 812 e) 1788 f) 1918 4) KI volt a szentimentalizmus kiemelkedő alakja? a) Gábor Áron b) Neumann János c) Gyárfás Bianka d) Bátsányi János e) Bessenyei György f) Kármán József 5) Ki volt a nyelvújitás atyja: a) Kis Roland b) Kazinczy Ferenc c) Bonaparte Napoleon d) Bátsányi  János e) József Attila f) kármán József 6) Magyar felvilágosodás három fontos képviselője a) Bessenyei György b) József Attila c) Batsányi János d) Kármán józsef e) Kosztolányi Dezső f) Kazinczy Ferenc 7) Melyik században jelentkezett a magyar felvilágosodás? a) 17 b) 18 c) Kr.e 23 d) Kr.u 4 e) 12 f) 21 8) Melyek a nyelvújitás módszerei? a) nyelvjárási szavak b) sétálás az erdőben c) némaság d) sükétség e) Szóösszeolvadás f) negatív szóképzés 9) Mi volt a magyar felvilágosodás célja? a) pénz szerzése b) magyar nyelv fejlesztése c) irodalom fejlesztése d) focicsapatok fejlesztése e) gyarmatosítás f) háború 10) Melyek a nyelvújitás modszerei? a) régi elavult szavak felelevenítése b) régi szavak elhagyása c) szóalkotás d) tulajdon nevek köznevesítése e) kézenállva sétálni f) futni az erdőben

Magyar felvilágosodás T.A 10DSzeg

szerző:

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?