1) A főnévi igenevet ... képezzük. a) igéből b) névszóból c) főnévből 2) A főnévi igenév képzője a ... a) -va, -ve b) -ni c) -ó, -ő 3) A főnévi igenév általánosítást fejez ki. a) Hamis b) igaz 4) A főnévi igenevet nem tudjuk ragozni. a) Igaz b) Hamis 5) A kell, lehet, szabad, tilos stb. szavak után a főnévi igenevet ragozhatjuk. a) Igaz b) Hamis 6) A főnévi igenevet csak akkor ragozzuk, ha meghatározott személyre vonatkoztatjuk. a) Igaz b) Hamis 7) Fűre lépni tilos! Kire vonatkozik ez a tiltás? a) E/2 b) T/3 c) E/1 d) nincs meghatározva, mindenkire 8) Meg kell nézned! Kire vonatkozik ez a felszólítás? a) E/2 b) T/1 c) mindenkire d) E/3 9) Fölösleges kiabálnotok. Kire vonatkozik a kijelentés? a) mindenkire b) E/3 c) T/2 d) E/2 10) Még be kell vásárolni! Kire vonatkozik a megállapítás? a) E/1 b) nincs meghatározva c) E/3 d) T/2 11) Főnévi igenevet használunk a jövő idejű cselekvések, történések kifejezésére. a) Hamis b) Igen 12) Melyik mondatban használjuk a főnévi igenevet a jövő idő kifejezésére? a) Szeretsz tanulni? b) Itt nem tudok tanulni! c) Fogtok ma tanulni? d) Délután akartam tanulni.

Téma

Beállítások

Ranglista

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?