1) Mikortól indul? a) 16. század b) 18. század első harmada c) 19. század d) 18. század utolsó harmada e) 17. század f) 18. század 2) Mária Terézia mikor hozta létre a bécsi testőrséget? a) 1670 b) 1750 c) 1590 d) 1765 e) 1800 f) 1760 3) Kik alapították a testőrírók csoportját? (3 személy) a) Báróczi Sándor b) Mária Terézia c) Batsányi János d) Petőfi Sándor e) Bercsai Ábrahám  f) Bessenyei György 4) Meddig tartott? a) 1825 b) 1920 c) 1820 d) 1582 e) 1852 f) 1258 5) Az Ágis tragédiája milyen műfajú? a) romantika b) dráma c) eposz d) tragédia e) mítosz f) komédia 6) Bessenyei György milyen életet élt negvenes éveitől? a) fényűző b) szegényes c) remete d) kalandozó e) rejtőzködő f) királyi 7) Mi a jelképes dátuma a magyar fervilágosodásnak? a) 1848 b) 1780 c) 1760 d) 1850 e) 1727 f) 1772 8) Kassán társaival együtt mikor indította el a magyar múzeum című folyóiratot? a) 1781 b) 1887 c) 1871 d) 1878 e) 1788 f) 1770 9) Mi igaz a röpiratra? (3 helyes válasz) a) írója valamilyen kérdésben foglal állást b) olyan publicisztikai műfaj amely néhány oldaltól akár félszázig is terjedhet c) célja mások megrémisztése d) írója valamilyen aktuális kérdésben foglal állást e) rövid történet f) célja mások meggyőzése 10) Ki volt a szentimentális irányzat legfőbb művelője? a) Bercsai Ábrahám b) Batsányi János c) Báróczi Sándor d) Kármán József e) Bessenyei György f) Petőfi Sándor

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?