Személyes névmás - A beszédhelyzetben szereplő személyek nevét helyettesíti., Birtokos névmás - A birtokot és a birtokost egy szóval helyettesíti., Kölcsönös névmás - Azt fejezi ki, hogy több személy cselekvése egymásra irányul., Visszaható névmás - Azt fejezi ki, hogy a cselekvés a cselekvőre irányul., Kérdő névmás - Élőlényekre, dolgokra, elvont fogalmakra, tulajdonságokra, mennyiségekre és a cselekvés körülményeire kérdez rá., Mutató névmás - Élőlényekre, dolgokra, elvont fogalmakra, tulajdonságokra, mennyiségekre és a cselekvés körülményeire mutat rá., Vonatkozó névmás - Főnévre, melléknévre, számnévre vagy határozószóra vonatkozik., Általános névmás - Úgy helyettesítik a főnevet, melléknevet, számnevet és a határozószót, hogy egy nagyobb csoport valamennyi tagjára utal., Határozatlan névmás - A szövegben meg nem nevezett, meghatározhatatlan személyre, dologra, tulajdonságra, mennyiségre, vagy egyéb körülményre utal.,

Ranglista

Téma

Beállítások

Kapcsoló sablon

Automatikus mentés visszaállítása :?