1) 1 x 2 = a) 54 b) 20 c) 21 d) 2 e) 123 f) 28 2) 2 x 2 = a) 4 b) 234 c) 7369 d) 343 e) 432 f) 46 3) 2 x 3 = a) 2342 b) 233 c) 6 d) 45432 e) -6 f) 622 4) 2 x 4 = a) 56 b) 465 c) 8 d) 5664 e) 565 f) 5 5) 2 x 5 = a) 3453 b) 5 c) 10 d) 3246 e) 54 f) 2 6) 2 x 6 = a) 46 b) 12 c) 23 d) 76 e) -12 f) 456 7) 2 x 7 = a) -14 b) 3324 c) 32 d) 21 e) 14 f) 324 8) hahahahahahahahahahahahahaha what's 8xfgfdhfgb3534d0394093##%%$&$4824 x 0 a) 120 b) 39- c) 30-2 d) 730 e) 28 f) 0

Papan Peringkat

Membuka kotak adalah templat terbuka. Ini tidak menghasilkan skor untuk papan peringkat.

Tema

Pilihan

Berganti templat

Interaktif

Pulihkan simpan otomatis: ?